Chính Sách Bảo Mật – Trung Tâm Thông Tin Quyền Riêng Tư

Chính sách bảo mật của chúng tôi được tạo ra nhằm bảo vệ quyền riêng tư của bạn tại SV388 và cam kết duy trì sự minh bạch trong việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân khi cần thiết và sẽ cung cấp cho bạn lý do cụ thể về việc này cùng với cách chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đó. Khi có sự lựa chọn hoặc quyền hạn, chúng tôi sẽ giải thích chúng một cách rõ ràng.

Chính sách bảo mật chúng tôi mang đến công khai và minh bạch, mục đích để làm rõ cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập và sử dụng các dịch vụ có tại web của chúng tôi.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong Chính sách bảo mật này, vui lòng ngừng sử dụng trang web của chúng tôi. Xin lưu ý rằng việc tạo tài khoản trên trang web của chúng tôi, thực hiện các giao dịch và chuyển tiền sẽ được coi là sự đồng ý của bạn với Điều khoản và Điều kiện cũng như Chính sách bảo mật của chúng tôi. Bạn có quyền không tham gia và sử dụng dịch vụ của chúng tôi bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, chúng tôi có thể bị ràng buộc bởi các yêu cầu pháp lý để giữ lại một số thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi có thể điều chỉnh và cập nhật Chính sách bảo mật này theo định kỳ và sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng tải các phiên bản sửa đổi trên trang web của chúng tôi. Để bảo đảm quyền riêng tư của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên định kỳ kiểm tra lại Chính sách bảo mật này.

Thông tin tổng thể về chính sách bảo mật SV388

Thông tin về chính sách bảo mật 2023
Thông tin về chính sách bảo mật 2023

Người kiểm soát thông tin của bạn là ai?

Trong toàn bộ chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi, tức SV388 cùng với tất cả các công ty con và chi nhánh liên quan (chúng tôi sẽ gọi tắt là “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”), là người quản lý việc thu thập Dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi đóng vai trò là “đơn vị quản lý dữ liệu” theo nghĩa của luật bảo vệ dữ liệu hiện hành của Châu Âu để xác định mục đích và phạm vi thu thập thông tin cá nhân của bạn.

Thông tin chuyên viên bảo vệ dữ liệu SV388

Nếu bạn cảm thấy bất an hoặc muốn tìm hiểu thêm về cách SV388 xử lí với thông tin cá nhân của bạn, bạn có thể liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi tại địa chỉ sau: Liên Hệ SV388

Thông tin SV388 muốn thu thập từ người chơi

SV388 và thông tin thu thập người chơi
SV388 và thông tin thu thập người chơi

Thông tin cá nhân

Thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi trong quá trình tạo tài khoản, đặt cược và sử dụng dịch vụ trên trang web của chúng tôi là rất quan trọng. Đây là những thông tin bắt buộc để bạn có thể truy cập vào một số phần cụ thể của trang web của chúng tôi cũng như sử dụng các dịch vụ liên quan.

Dữ liệu thông tin này sẽ được thu thập khi bạn:

 • Quá trình đăng ký tài khoản trên nền tảng SV388
 • Tự nguyện cung cấp thông tin khi sử dụng trang web.
 • Tự nguyện tiết lộ thông tin trong các phần công cộng của trang web.
 • Cung cấp thông tin khi liên hệ với nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.

Thông tin này bao gồm:

 • Tên người dùng.
 • Họ và tên.
 • Địa chỉ email.
 • Địa chỉ cư trú.
 • Số điện thoại.
 • Địa chỉ thanh toán.
 • Giấy tờ tùy thân.
 • Giấy tờ chứng minh địa chỉ.
 • Lịch sử giao dịch.
 • Sở thích sử dụng trang web.
 • Bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp khi sử dụng nền tảng của chúng tôi.
 • Chi tiết thông tin về thẻ tín dụng/ghi nợ hoặc một số thông tin thanh toán có liên quan khác.

Thông tin này cũng được yêu cầu để thực hiện thanh toán và đảm bảo tính bảo mật cho trẻ vị thành niên. Bạn cũng có thể đưa ra quyết định sử đổi hoặc cập nhật thông tin này bằng cách liên hệ ngay đến bộ phận CSKH của SV388. Xin lưu ý rằng dữ liệu này chỉ sử dụng nội bộ và không bao giờ được chuyển giao cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ những bên được nêu bên dưới.

Cookies

Chúng tôi, tức SV388 sẽ sử dụng cookie để có thể đảm bảo được quá trình trang web của chúng tôi hoạt động một cách đầy hiệu quả. Để cải thiện thêm về trải nghiệm truy cập của bạn trên nền tảng của chúng tôi. Thêm thông tin về việc sử dụng cookie có thể được tìm thấy trong Chính sách Cookie của chúng tôi.

SV388 và thông tin cá nhân hội viên cung cấp

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng cung cấp mang đến cho họ các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu và để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định của chúng tôi. Đồng thời, chúng tôi cũng sử dụng thông tin cá nhân để theo dõi hiệu suất trang web của chúng tôi và cung cấp thông tin tiếp thị.

Quyền của bạn đối với thông tin cá nhân phụ thuộc vào từng danh mục và cơ sở pháp lý tương ứng. Dưới đây, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết về từng danh mục, quyền của bạn và cách thực hiện các quyền này. Các quyền này sẽ được đặc biệt xem xét trong mỗi danh mục.

Chính sách bảo mật và quyền lợi khách hàng tại SV388

Quyền lợi khách hàng trong chính sách bảo mật
Quyền lợi khách hàng trong chính sách bảo mật

Quyền xóa

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của bạn khi không có lý do thuyết phục để tiếp tục xử lý. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng quyền này chỉ áp dụng trong một số trường hợp cụ thể và không phải là một quyền được đảm bảo hoặc tối đa.

Quyền xóa không áp dụng trong các trường hợp việc xử lý thông tin cá nhân là cần thiết để bảo vệ quyền tự do ngôn luận và thông tin, để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, để thực hiện nhiệm vụ được thực hiện vì lợi ích công cộng hoặc để thực hiện quyền lực chính thức, hoặc cho những mục đích lưu trữ vì lợi ích của cộng đồng, nghiên cứu về lịch sử hoặc các mục đích thống kê có thể gây ra khó khăn không thể chấp nhận hoặc làm giảm nghiêm trọng thành quả của quá trình xử lý đó.

Ngoài ra, quyền xóa không áp dụng trong trường hợp việc xử lý là cần thiết để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.

Thông tin chia sẻ dữ liệu

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba trong các trường hợp sau đây:

 • Nếu chúng tôi cần tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc quy định.
 • Để thực thi hoặc áp dụng các điều khoản và điều kiện của chúng tôi hoặc các thỏa thuận khác.
 • Để hỗ trợ việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu, bao gồm cả việc sử dụng các nhà cung cấp phần mềm bên thứ ba.
 • Nếu chúng tôi, theo quyết định duy nhất của chúng tôi, nghi ngờ bạn có hành vi gian lận hoặc cố gắng lừa dối chúng tôi hoặc các người dùng dịch vụ khác, bao gồm việc can thiệp vào trò chơi hoặc gian lận trong việc thanh toán.
 • Với mục đích nghiên cứu về phòng chống nghiện cờ bạc (số liệu này sẽ được thực hiện một cách không nêu tên).
 • Để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn của chúng tôi, khách hàng của chúng tôi hoặc người khác.
 • Trong trường hợp chúng tôi đã nhận được sự cho phép của bạn để làm như vậy.

Thông tin cá nhân thu thập trên các dịch vụ có thể được lưu trữ và xử lý ở bất kỳ quốc gia nào hoặc những chính nhánh hay cơ sở khác của chúng tôi. Sử dụng các dịch vụ của chúng tôi đồng nghĩa với sự đồng ý của bạn về việc chuyển giao thông tin ra ngoài quốc gia của bạn.

Khi chúng tôi thực hiện chuyển giao Dữ liệu Cá nhân của bạn ra ngoài Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA) hoặc các khu vực pháp lý khác, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để đảm bảo rằng thông tin được xử lý một cách an toàn như EEA hoặc đáp ứng các tính pháp lý.

Các biện pháp này có thể bao gồm việc tuân thủ các quy tắc nội bộ của công ty, sử dụng các hợp đồng mẫu hoặc tuân thủ các bảo vệ quyền riêng tư US/EU, giữ cho thông tin của bạn được bảo vệ.

Thay đổi và tuyên bố chính sách bảo mật – chính sách quyền riêng tư

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư này theo thời gian để đảm bảo tính hiệu quả và tuân thủ các quy định mới. Vì vậy, xin vui lòng kiểm tra định kỳ Chính sách này để cập nhật với các thay đổi mới. Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi quan trọng nào liên quan đến Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi cam kết thông báo trước cho bạn qua email, thông báo trên trang web hoặc các kênh liên lạc khác mà chúng tôi đã thỏa thuận với bạn.

Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết về các thay đổi và đảm bảo bạn có đủ thời gian để xem xét và hiểu các thay đổi trước khi chúng có hiệu lực. Chúng tôi sẽ không áp đặt bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Chính sách quyền riêng tư mà không có sự đồng ý rõ ràng từ bạn. Nếu bạn không chấp nhận các thay đổi trong Chính sách quyền riêng tư hoặc không đồng ý với họ, chúng tôi có thể không thể tiếp tục cung cấp một số hoặc tất cả các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

SV388 chân thành cảm ơn