Điều Khoản và Điều Kiện – Quy Định SV388 Áp Dụng

Các Điều khoản và Điều kiện này (“Điều khoản”) áp dụng cho việc sử dụng trang web hiện tại (“Trang web”) và tất cả các dịch vụ liên quan hoặc kết nối với nó (gọi chung là “Dịch vụ”).

Việc xem xét cẩn thận các điều khoản và điều kiện này là rất quan trọng, bởi vì chúng chứa thông tin quan trọng về quyền và nghĩa vụ của bạn liên quan đến việc sử dụng Trang web và thiết lập một thỏa thuận pháp lý giữa bạn (gọi là “Khách hàng”) và chúng tôi. Bằng cách sử dụng Trang web này và/hoặc truy cập Dịch vụ, bạn, dù bạn là khách hàng hay người dùng đã đăng ký có tài khoản (“Tài khoản”), đồng ý tuân theo các Điều khoản này, cùng với bất kỳ sửa đổi nào có thể được áp dụng trong tương lai.

Nếu như bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện mà SV388 đưa ra, bạn sẽ không thể sử dụng các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

 • Dịch vụ được sở hữu bởi Aurora Holdings N.V., một công ty có trách nhiệm hữu hạn đăng ký tại Curacao với số đăng ký công ty 10692, và có địa chỉ đăng ký tại Abraham de Veerstraat 9, Willemstad, Curacao (“Công ty”). Công ty này được cấp phép tại Curacao dưới giấy phép Nhà cung cấp dịch vụ trò chơi N.V. 365/JAZ để cung cấp trò chơi may rủi trực tuyến.

Điều khoản và điều kiện tại nhà cái SV388 bạn nên biết

Điều khoản và điều kiện bạn nên biết khi tham gia SV388
Điều khoản và điều kiện bạn nên biết khi tham gia SV388

Điều khoản chung

Chúng tôi tức: SV388 – Có quyền thay đổi và bổ sung các điều khoản và điều kiện (bao gồm bất kỳ tài liệu tham khảo nào và liên kết được cung cấp bên dưới) vào bất kỳ thời điểm nào mà chúng tôi cho là thích hợp.

Chúng tôi mong muốn rằng bạn nên kiểm tra định kỳ trang này để xem xét các điều khoản và điều kiện đã được sử đổi hay cập nhật. Đối với những sửa đổi sẽ có hiệu lực và ràng buộc ngay khi được chúng tôi công bố chính thức trên trang Web này.

Nếu như bạn không đồng ý hay đồng tình với bất kỳ sự thay đổi nào, bạn có thể vui lòng không sử dụng dịch vụ của chúng tôi ngay lập tới. Đối với những giao dịch chưa được giải quyết trước khi các điều khoản và điều kiện thay đổi có hiệu lực, tất cả sẽ phải tuân theo những điều khoản mới này.

Nghĩa vụ người tham gia

Chúng tôi xác nhận rằng khi bạn truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi cần phải tuân theo các điều khoản và điều kiện sau đây:

 • 1. Bạn phải đủ 18 tuổi hoặc tuổi tối thiểu được luật pháp hoặc quy định của khu vực tài phán áp dụng cho phép bạn tham gia vào hoạt động đánh bạc. Chúng tôi có quyền yêu cầu bạn cung cấp bất kỳ tài liệu chứng minh tuổi nào vào bất kỳ thời điểm nào.
 • 2. Bạn phải có năng lực pháp lý và có khả năng tham gia vào một thỏa thuận pháp lý ràng buộc với chúng tôi. Nếu bạn không có đủ năng lực pháp lý, bạn không được phép truy cập Trang web và sử dụng Dịch vụ.
 • 3. Bạn phải là cư dân của một khu vực tài phán cho phép đánh bạc. Bạn không được là cư dân của bất kỳ quốc gia nào mà luật pháp của quốc gia đó hoặc khu vực đó cấm hoạt động đánh bạc trực tuyến. Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn đảm bảo rằng việc sử dụng Dịch vụ của bạn là hợp pháp.
 • 4. Bạn không được sử dụng VPN, proxy hoặc các dịch vụ hoặc thiết bị tương tự để che giấu hoặc thao túng vị trí thực tế của bạn.
 • 5. Bạn phải là người được ủy quyền cho phương thức thanh toán mà bạn sử dụng.
 • 6. Bạn phải thực hiện tất cả các khoản thanh toán cho chúng tôi một cách trung thực và không cố gắng đảo ngược bất kỳ khoản thanh toán nào đã thực hiện hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào có thể dẫn đến việc đảo ngược khoản thanh toán đó từ bên thứ ba.
 • 7. Khi bạn đặt cược, bạn hiểu rằng có thể mất một phần hoặc toàn bộ số tiền đã gửi vào Dịch vụ theo các Điều khoản này và bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về các khoản thua lỗ đó.
 • 8. Khi đặt cược, bạn không được sử dụng bất kỳ thông tin nào thu được bằng cách vi phạm bất kỳ luật nào có hiệu lực tại quốc gia bạn đang ở khi đặt cược.
 • 9. Bạn không được thay mặt cho bất kỳ bên nào hoặc vì mục đích thương mại nào khác, mà chỉ thay mặt cho bản thân bạn dưới tư cách là một cá nhân.
 • 10. Bạn không được thử gian lận hoặc can thiệp vào bất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ với bất kỳ mục đích nào ảnh hưởng xấu đến tính toàn vẹn của Dịch vụ hoặc chúng tôi.
 • 11. Tổng cộng, bạn phải luôn hành động một cách trung thực liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi và đối với tất cả các cược được thực hiện thông qua Dịch vụ.
 • 12. Bạn và, nếu có, nhân viên, người sử dụng lao động, đại lý hoặc thành viên gia đình của bạn không được đăng ký làm Chi nhánh trong chương trình Chi nhánh của chúng tôi.

Điều khoản và điều kiện về thành viên

Điều khoản và điều kiện về thành viên
Điều khoản và điều kiện về thành viên

Đăng ký

Đầu tiên, theo điều khoản và điều kiện chúng tôi có quyền đưa ra quyết định từ chối hoặc chấp thuận đơn đăng ký của người chơi mà không cần phải thông báo đến lý do cụ thể.

Điều khoản về điều kiện khi đăng ký bạn cần đọc và biết như sau:

 • Bạn cần phải tự điền mẫu đăng ký – đồng thời đồng ý với những điều khoản và điều kiện đã đưa ra.

Điều khoản và điều kiện về các thông tin bạn cần cung cấp thêm như:

 • Bạn có thể sẽ cần cung cấp các chứng từ xác minh thông tin hợp lệ và tài liệu khác nếu chúng tôi thấy cần thiết. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, các chứng từ có ảnh để xác minh thông tin (bản sao hộ chiếu, bằng lái xe hoặc thẻ căn cước quốc gia) và hóa đơn tiện ích gần đây liệt kê tên và địa chỉ của bạn làm bằng chứng cư trú.

Chúng tôi có quyền tạm dừng việc đặt cược hoặc hạn chế các tùy chọn Tài khoản trên bất kỳ Tài khoản nào cho đến khi chúng tôi nhận được thông tin bắt buộc. Quy trình này tuân theo các quy định cờ bạc hiện hành và các yêu cầu pháp lý về chống rửa tiền. Ngoài ra, để thực hiện các giao dịch trên Tài khoản dịch vụ của bạn, bạn sẽ cần thực hiện việc nạp tiền bằng các phương thức thanh toán được mô tả trong phần thanh toán trên Trang web của chúng tôi.

Tài khoản của bạn

Điều khoản và điều kiện về quy định nghiêm ngặt về tài khoản hội viên như sau:

 • 1. Chúng tôi có thể tắt hoặc tạm ngừng một Tài khoản nếu bạn vi phạm hoặc chúng tôi có lý do hợp lý để tin rằng bạn không tuân thủ các Điều khoản và điều kiện này hoặc để đảm bảo sự toàn vẹn và tính công bằng của Dịch vụ, và chúng tôi không nhất thiết phải thông báo trước cho bạn. Nếu chúng tôi tắt hoặc tạm ngừng Tài khoản của bạn do vi phạm các Điều khoản này, chúng tôi có thể hủy và/hoặc bị tịch thu tất cả cược và giữ lại số tiền trong Tài khoản của bạn, bao gồm cả tiền gửi.
 • 2. Chúng tôi có quyền tắt hoặc tạm ngừng bất kỳ Tài khoản nào mà không cần thông báo trước và trả lại tất cả số tiền. Tuy nhiên, nghĩa vụ hợp đồng đã đáo hạn vẫn được thực hiện.
 • 3. Chúng tôi có quyền từ chối, hạn chế, hủy bỏ hoặc giới hạn bất kỳ cược nào vào bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do nào, bao gồm cược được coi là gian lận nhằm phá vỡ giới hạn cược và/hoặc các quy định hệ thống của chúng tôi.
 • 4. Nếu số tiền nào đó được ghi nhầm vào Tài khoản của bạn, số tiền đó sẽ vẫn là tài sản của chúng tôi và khi chúng tôi phát hiện sai sót như vậy, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và rút số tiền đó khỏi Tài khoản của bạn.
 • 5. Nếu Tài khoản của bạn bị thâm chiếu vì bất kỳ lý do gì, bạn sẽ phải nợ chúng tôi số tiền đã thâm chiếu.
 • 6. Bạn cần thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu bạn phát hiện bất kỳ sai sót nào liên quan đến Tài khoản của mình.
 • 7. Bạn không thể chuyển nhượng, bán hoặc cầm cố Tài khoản của mình cho người khác. Cấm bất kỳ hành động chuyển nhượng nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền sở hữu tài khoản, tiền thắng cược, tiền đặt cọc, cá cược, quyền và/hoặc khiếu nại liên quan đến các tài sản này, bằng cách hợp pháp, thương mại hoặc bất kỳ phương tiện nào khác, bao gồm cả giao dịch, môi giới, giả mạo và/hoặc hân hợp pháp hoặc thể nhân, tổ chức và / hoặc liên kết dưới bất kỳ hình thức hoặc hình thức nào.

8. Nếu bạn muốn đóng tài khoản của mình với chúng tôi, vui lòng gửi email từ địa chỉ email đã đăng ký của bạn tới Bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi thông qua liên kết trên Trang web.

Điều khoản và điều kiện quy định về giao dịch nạp/rút tiền

Điều khoản và điều kiện về giao dịch nạp/rút tiền
Điều khoản và điều kiện về giao dịch nạp/rút tiền

Điều khoản và điều kiện về tiền gửi

Điều khoản và điều kiện được quy định về giao dịch nạp tiền được đề cập sau đây:

 • Điều khoản và điều kiện của chúng tôi được quy định về tiền gửi hoặc hệ thống thống thanh toán đều đều phải tên chính của bạn. Mọi khoản tiền gửi bằng loại tiền tệ khác sẽ được chuyển đổi theo tỷ giá hối đoái hàng ngày, được thu thập từ oanda.com hoặc từ ngân hàng hoặc ngân hàng của chúng tôi.
 • Tỷ giá hối đoái hiện tại của bộ xử lý thanh toán của chúng tôi sẽ được sử dụng để ký gửi Tài khoản của bạn. Hãy lưu ý rằng một số hệ thống thanh toán có thể áp dụng các khoản phí chuyển đổi tiền tệ bổ sung, và chúng tôi sẽ khấu trừ chúng từ tổng số tiền gửi của bạn.
 • Phí và lệ phí có thể áp dụng cho các khoản tiền gửi và rút tiền của khách hàng, chi tiết có thể được tìm thấy trên Trang web. Trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi chịu phí giao dịch đối với các khoản tiền gửi vào Tài khoản của bạn trên <Tên Trang web>. Tuy nhiên, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ phí ngân hàng của riêng mình mà bạn có thể phải trả khi gửi tiền với chúng tôi.

Điều khoản và điều kiện về tiền rút

Điều khoản và điều kiện được quy định về hội viên khi tham gia rút tiền như sau:

 • Để rút bất kỳ số tiền nào có sẵn và đã được xác minh trong tài khoản người chơi của bạn, bạn chỉ cần gửi yêu cầu rút tiền tuân theo các điều kiện rút tiền của chúng tôi. Số tiền tối thiểu cho mỗi giao dịch rút là €10 (hoặc tương đương bằng loại tiền khác). Tuy nhiên, trong trường hợp bạn muốn đóng tài khoản, bạn có thể rút toàn bộ số dư một lần.
 • Không có phí rút tiền nếu bạn đã quay vòng (đặt cược) số tiền gửi ít nhất một lần. Nếu bạn chưa thực hiện điều này, chúng tôi có quyền trừ mức phí 8%, với số tiền tối thiểu là 4 euro (hoặc số tiền tương đương trong tài khoản của bạn) để tuân thủ các quy định chống rửa tiền.
 • Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp giấy tờ tùy thân có ảnh, xác nhận địa chỉ hoặc tham gia các quy trình xác minh bổ sung (như cung cấp ảnh tự chụp của bạn, thực hiện cuộc gọi xác minh, v.v.) để xác minh danh tính của bạn trước khi chấp nhận bất kỳ yêu cầu rút tiền nào từ Tài khoản của bạn. Chúng tôi cũng bảo lưu quyền thực hiện xác minh danh tính bất kỳ lúc nào trong suốt thời gian bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Điều khoản và điều kiện về quy định hoàn trả

Quy định điều khoản và điều kiện về việc hoàn trả như sau:

 • Người chiến thắng trong một sự kiện sẽ được xác định vào ngày giải quyết sự kiện, và quyết định này sẽ là quyết định cuối cùng. Chúng tôi không tiếp nhận bất kỳ khiếu nại hoặc yêu sách nào đối với kết quả đã công bố với mục đích đặt cược.
 • Tất cả các kết quả sẽ được xác định là cuối cùng sau 72 giờ kể từ thời điểm công bố và không có khiếu nại nào sẽ được xem xét sau thời gian này. Trong vòng 72 giờ sau khi kết quả được công bố, chúng tôi chỉ sẽ xem xét lại hoặc điều chỉnh kết quả nếu có lỗi từ con người, lỗi hệ thống hoặc lỗi từ nguồn cung cấp kết quả.
 • Nếu một trận đấu bị hủy bỏ trong thời gian thanh toán do bất kỳ lý do nào được quản lý bởi cơ quan quản lý trận đấu, toàn bộ số tiền cược sẽ được hoàn trả.
 • Trong trường hợp trận đấu kết thúc với tỷ số hòa và tùy chọn cược cho kết quả hòa được đưa ra, tất cả tiền cược cho đội thắng hoặc thua sẽ bị mất. Nếu tùy chọn cược cho hòa không có, tiền cược sẽ được hoàn trả nếu trận đấu kết thúc hòa và hiệp phụ không được tính.
 • Trong trường hợp chúng tôi không thể xác minh kết quả, ví dụ, nếu nguồn dữ liệu trực tiếp sự kiện bị gián đoạn và không thể xác minh qua nguồn dữ liệu khác, chúng tôi có quyền xem xét tình huống và cược sẽ bị coi là không hợp lệ, tiền cược sẽ được hoàn trả.
 • Các giới hạn về số tiền cược tối thiểu và tối đa cho mỗi sự kiện sẽ do chúng tôi xác định và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước bằng văn bản. Chúng tôi cũng có quyền điều chỉnh các giới hạn đối với từng Tài khoản cá nhân.

SV388 cảm ơn các bạn đã ghé qua điều khoản và điều kiện. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ SV388 để nhận lời giải đáp